Niedziela - 05 XI 2022r.

11:00 - Za + Pawła Prus, żonę Anastazję, 3 synów.