Sobota - 04 XI 2024r.

18:00 - Za + Elżbietę Buchwald, męża Joachima, rodziców z obu stron, zięcia Czesława.