Piątek - 03 XI 2024r.

18:00 - Za + Waltra Ruśniok w 2r. śm., + rodziców i teściów.