Czwartek - 02 XI 2024r. - Wsp. Wszystkich wiernych znarłych.

17:00 I - Za + Hermana i Zofię Frystacki, syna Zygmunta, Wiktora i Gertrudę Kalnik.
II - Za + Parafian.