Poniedziałek - 30 X 2023r.

18:00 - Za + Teodora Nosiadek, żonę Urszulę.