Niedziela - 29 X 2024r.

16:30 - Za + Krystynę Bober, męża Franciszka.