Niedziela - 29 X 2024r.

12:30 - Do Op. B. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Rodziców Marii i Mieczysława Stróżek.