Niedziela - 29 X 2024r.

07:00 I - Do MB Fatimskiej od róży różańcowej P. Jadwigi Henek.
II - Do Op. B. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Józefa Sopala z ok.80r. ur.