Piątek - 27 X 2023r.

18:00 - Za + Ewalda i Agnieszkę Szczecina, syna, rodziców z obu stron.