Piątek - 27 X 2023r.

07:00 - Za + Małgorzatę Żyła od sąsiadów.