Czwartek - 26 X 2023r.

17:00 - Za + Szczepana i Anastazję Dziuba.