Czwartek - 26 X 2024r.

17:00 - Za + Szczepana i Anastazję Dziuba.