Czwartek - 26 X 2022r.

07:00 - Za + Antoniego i Marię Sztwiertania.