Czwartek - 26 X 2023r.

07:00 - Za + Antoniego i Marię Sztwiertania.