Czwartek - 26 X 2024r.

07:00 - Za + Antoniego i Marię Sztwiertania.