Środa - 25 X 2023r.

18:00 - Za + Rozalię Czekała.