Poniedziałek - 23 X 2024r.

18:00 - Za + Franciszka Fojcik, rodziców z obu stron.