Niedziela - 22 X 2024r.

16:30 - Do Op. B. MB Różańcowej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Renaty i Jacka z ok. 27r. śl.