Niedziela - 22 X 2024r.

11:00 - Do Op. B. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Marii i Joachima Frystacki z ok. 50r. śl. i urodzin Marii.
Roczek: Izabela Nieszporek.