Niedziela - 22 X 2023r.

09:00 - Do Op. B. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Anny i Edwarda Szymura z ok. 55r. śl.