Niedziela - 22 X 2024r.

07:00 - Do Op. B. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Ireny Oleś z ok. 50r. ur.