Sobota - 21 X 2024r.

18:00 I - Za + Józefa Orda 50 lat po śm. żonę Anastazję, rodziców i rodzeństow z obu stron.
II - Do Op. B. za przyczynom bł. ks. Jerzego Popiełuszki z prośbą o pokój i solidarność dla naszej ojczyzny.