Sobota - 21 X 2023r.

13:00 - Do Op. B. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Heleny i Norberta Olborski z ok. 50r. śl.