Sobota - 21 X 2023r.

07:00 - Za + Dorotę i Adolfa Adamczyk, rodziców z obu stron.