Piątek - 20 X 2023r.

18:00 - Za + Damiana Brzezina z ok. ur.