Czwartek - 19 X 2023r.

17:00 - Za + Antoniego i Elżbietę Brzezina.