Czwartek - 19 X 2023r.

07:00 - Za + Teodora Miera.