Czwartek - 19 X 2022r.

07:00 - Za + Teodora Miera.