Czwartek - 19 X 2024r.

07:00 - Za + Teodora Miera.