Środa - 18 X 2023r.

07:00 - Za + Marka Olesińskiego w 5r.śm.