Środa - 18 X 2022r.

07:00 - Za + Marka Olesińskiego w 5r.śm.