Poniedziałek - 16 X 2024r.

18:00 - Za Elżbietę i Konstantego Kłosek, zięcia Romana.