Poniedziałek - 16 X 2022r.

07:00 - Za + Małgorzatę Żyła od rodziny Gąska.