Niedziela - 15 X 2024r.

16:30 - Za + Mieczysława Nosiadek, + rodziców Emilię i Roberta.