Niedziela - 15 X 2024r.

12:30 - Do Op. B MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Gintera Zaika.