Niedziela - 15 X 2024r.

11:00 - Do Op. B MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Teresy i Ireneusza Przybyła z ok 25r. śl12:30-Do Op. B MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Gintera Zaika.