Niedziela - 15 X 2024r.

09:00 - Do Op. B. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Jerzego z ok. 60r. ur.