Niedziela - 15 X 2023r.

07:00 - Za Alojzego Piekorz.