Niedziela - 15 X 2024r.

07:00 - Za Alojzego Piekorz.