Sobota - 14 X 2023r.

18:00 - Za + Bronisława Nieszporek.