Sobota - 14 X 2024r.

16:00 - Do Op. B. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Bolesława Zdrzałek z ok. 70r. ur.