Sobota - 14 X 2024r.

13:00 - Do Op. B. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Jolanty i Grzegorza Przeliorz z ok. 25r. śl.