Poniedziałek - 09 X 2022r.

18:00 - Za + Elżbietę i Alojzego Paris, syna Herberta.