Poniedziałek - 09 X 2022r.

07:00 - Za + Eugeniusza Ibrom.