Niedziela - 08 X 2024r.

16:30 - Do Op. B. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Marka i Grażyny z ok. 20r. śl. oraz urodzin córki Oliwii.