Niedziela - 08 X 2024r.

09:00 - Za członków roży różańcowej Leokadii Dziuba pw. Św. Barbary