Niedziela - 08 X 2024r.

07:00 - Za członków róży różańcowej Jadwigi Drzęźla pw. Jadwigi Śl.