Sobota - 07 X 2023r.

16:00 - Z ok. 18r. ur. Agnieszki Byrskiej o dary Ducha Świętego.