Sobota - 07 X 2023r.

13:30 - 15-45 – Pierwszy Kongres Żywego Różańca w naszej parafii.