Sobota - 07 X 2022r.

07:00 - Za + Franciszka i Bronisławę Jędrocha, rodziców z obu stron.