Piątek - 06 X 2024r.

18:00 I - Za + Franciszka i Łucję Ibrom, synów Mariana i Jana.
II - Za członków róży różańcowej modlącej się za dzieci i młodzież.