Piątek - 06 X 2023r.

07:00 - Za + Teofila i Zofię Kłosek, Edwarda Dyla.