Piątek - 06 X 2024r.

07:00 - Za + Teofila i Zofię Kłosek, Edwarda Dyla.