Piątek - 06 X 2022r.

07:00 - Za + Teofila i Zofię Kłosek, Edwarda Dyla.