Czwartek - 05 X 2022r.

07:00 - Za + Czesława Jonderko, + rodziców.