Czwartek - 05 X 2023r.

07:00 - Za + Czesława Jonderko, + rodziców.