Czwartek - 05 X 2024r.

07:00 - Za + Czesława Jonderko, + rodziców.