Poniedziałek - 02 X 2022r.

18:00 - Za + Zofię i Hermana Frystacki, syna Zygmunta, Gertrudę i Wiktora Banik.