Poniedziałek - 02 X 2023r.

18:00 - Za + Zofię i Hermana Frystacki, syna Zygmunta, Gertrudę i Wiktora Banik.