Poniedziałek - 02 X 2023r.

07:00 - Za + Wilhelma i Gertrudę Nosiadek, Jana i Helenę Kolarczyk.