Niedziela - 01 X 2024r.

16:30 - Za + Do Op. B. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Weroniki i Jana Zagóra z ok. 40r. śl. oraz Anny i Jacka Stroczyńskich z ok. 15r. śl.