Niedziela - 01 X 2022r.

11:00 - Do Op. B. MB Uzdrowienia Chorych z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w kolejną rocznicę śl.